slide1Slide3cameraSua Chua Laptopslide camera RDSslide giai phap camera RDSgiai phap chuyen doi Analog qua IPCamera chat luong cao RDSRDS-Banner
Thuê Hostting

Bảng Giá Dịch Vụ Thuê Hostting

Thông tin Cá nhân Nhóm cá nhân Chuyên nghiệp Doanh nghiệp I Doanh nghiệp II Thương mại điện tử
Phí đăng ký 
VNĐ/Tháng
30,000 VNĐ 50,000 VNĐ 80,000 VNĐ 130,000 VNĐ
Tặng tên miền .com / .net
190,000 VNĐ
Tặng tên miền .com / .net
270,000 VNĐ
Tặng tên miền .com / .net
Dung lượng đĩa cứng : 300 MB 500 MB 1,000 MB 2,000 MB 3,000 MB 4,000 MB
Băng thông (MB) : 7,000 15,000 30,000 50,000 70,000 100,000
Domain, CSDL, FTP : 1 2 3 5 7 10
Sub Domain : 5 10 20 50 100 200
Email : 10 20 50 100 200 400
AJAX :
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng
Đăng ký ngay:
             

 

^ Về đầu trang
;