slide1Slide3cameraSua Chua Laptopslide camera RDSslide giai phap camera RDSgiai phap chuyen doi Analog qua IPCamera chat luong cao RDSRDS-Banner
Sắp xếp:

bộ vi xử lý intel (11)

CPU Core I3 - 4350 (3.6GHz)

CPU Core I3 - 4350 (3.6GHz)

Giá bán: 3,350,000 đ
CPU Core I3 - 4150 (3.5GHz)

CPU Core I3 - 4150 (3.5GHz)

Giá bán: 2,630,000 đ
CPU Pentium Dual - G3440 (3.3GHz)

CPU Pentium Dual - G3440 (3.3GHz)

Giá bán: 1,915,000 đ
CPU Core I3 - 4130 (3.4GHz)

CPU Core I3 - 4130 (3.4GHz)

Giá bán: 2,610,000 đ
CPU Pentium Dual - G3240 (3.1GHz)

CPU Pentium Dual - G3240 (3.1GHz)

Giá bán: 1,332,000 đ
CPU Celeron G1830 (2.8GHz)

CPU Celeron G1830 (2.8GHz)

Giá bán: 900,000 đ
CPU Core I5 - 3570 (3.4GHz)

CPU Core I5 - 3570 (3.4GHz)

Giá bán: 4,690,000 đ
CPU Core I3 - 3240 (3.4GHz)

CPU Core I3 - 3240 (3.4GHz)

Giá bán: 2,586,000 đ
CPU Core I7 - 3770 (77W) (3.4GHz)

CPU Core I7 - 3770 (77W) (3.4GHz)

Giá bán: 7,080,000 đ
CPU Pentium Dual - G2130 (3.2GHz)

CPU Pentium Dual - G2130 (3.2GHz)

Giá bán: 1,477,000 đ
CPU Pentium Dual G2030 (3.0GHz)

CPU Pentium Dual G2030 (3.0GHz)

Giá bán: 1,242,000 đ
^ Về đầu trang
;